EL PALLARS JUSSÀ FARÀ UN ESTUDI PER A LA MILLORA DEL TRANSPORT A DEMANDA

Transports i Mobilitat van presentar davant del Consell d’Alcaldies del Pallars Jussà un estudi que recollirà elements per a millorar l’eficiència del transport a demanda a la comarca.

Transports i Mobilitat van presentar davant del Consell d’Alcaldies del Pallars Jussà un estudi que recollirà elements per a millorar l’eficiència del transport a demanda a la comarca.

L’estudi farà una anàlisi exhaustiva del funcionament del transport a la demanda al Jussà per proposar la implementació d’accions que en millorin la seva eficiència.

Una de les accions previstes és la digitalització del servei a través de l’aplicació “clic.cat” que permetrà fer la reserva de la plaça amb més facilitat. També es mantindrà la reserva telefònica actual per evitar que la bretxa digital dels usuaris d’edats avançades.

També s’assegurarà la connexió de tots els municipis amb els centres d’atenció sanitària, i s’ajustarà la freqüència horària segons els resultats que presenti l’estudi en qüestió.