Museu de les Trementinaires amb Lina Sevillano coordinadora del museu