UN INFORME DONARÀ DADES GENERALS SOBRE LA SALUT DELS MAJORS DE 65 ANYS DE PUIGCERDÀ

El CAP de Puigcerdà, el Consell Comarcal de Cerdanya, l'ajuntament de Puigcerdà i l'Agència de Salut Pública de Catalunya com a impulsor del projecte han engegat un procés participatiu de salut comunitària amb l'objectiu de millorar la salut i el benestar de la comunitat i reduir les desigualtats socials en salut. 

Una de les fases del procés consisteix en identificar les principals necessitats de la població de més de 65 anys resident a Puigcerdà que afecten la seva salut, així com els actius i recursos de què disposa. Es convida, doncs, a contestar una breu entrevista on es pregunta als ciutadans que els fa sentir bé o malament de Puigcerdà i què canviarien. Més endavant es prioritzaran les necessitats identificades sobre les quals es treballaran possibles intervencions comunitàries. L'enquesta estarà disponible en línia fins al 31 de març d'enguany. 

Es tracta d'un procés emmarcat en el Pla de Salut de Catalunya 2021-2025.

Aquest informe de salut local inicialment es portarà a terme a Puigcerdà i en un futur es farà extensiu a la resta de la comarca.