CAMPANYA A LA VALL DE BOÍ PER INCENTIVAR EL RECICLATGE

La Vall de Boí ha iniciat una campanya per incentivar el reciclatge als pobles del seu municipi i mantenir més netes les illes de contenidors de residus.

Es tracta de la publicació d’un calendari amb els dies de recollida de cada fracció per tal que els veïns i veïnes de la Vall sàpiguen quan passen els camions de recollida d’escombraries i puguin dipositar els residus en un moment pròxim a la recollida.

Aquesta iniciativa es difon a través de les xarxes socials i també es vol fer extensiva als turistes que venen a passar uns dies a la zona. Ja que hi ha èpoques de l’any, com les festes de Nadal, que arriba molts visitants i es vol mantenir entre tots la vall neta i sostenible.

Parlen al vídeo: ALBERT PALACÍN, REGIDOR TURISME DE LA VALL DE BOÍ