2 MEUR A LA VALL DE BOÍ PER UN PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA

La Vall de Boí rebrà 2 milions en 3 anys per tal de desenvolupar el seu Pla de Sostenibilitat Turística. El projecte és un dels 19 Plans Catalans que es beneficiaran dels fons de recuperació europeus Next Generation i que es durà a terme durant les anualitats 2022, 2023 i 2024.

L’Outdoor Park Vall de Boí és una reorganització de les activitats esportives a l’aire lliure. Es crearan productes turístics per a diferents tipus de públic i frenar així l’estacionalitat turística de la vall. És un projecte que inclou tant empreses privades com administracions públiques.

També es preveu crear producte turístic adaptat a la demanda i elaborar un pla de màrqueting turístic que defineixi l’estratègia de comunicació, promoció, segments de mercats estratègics i productes prioritaris.

Aquest pla de sostenibilitat es gestionarà des de l’Ajuntament de la Vall de Boí i es vol que la zona acabi sent un referent de turisme de muntanya inclusiu al Pirineu.

Parlen al vídeo: ALBERT PALACÍN, REGIDOR TURISME VALL DE BOÍ