CERDANYA ESTUDIA EL POTENCIAL D'HABITAGE D'ÚS SOCIAL QUE POT TENIR LA COMARCA

El Consell Comarcal de Cerdanya ha iniciat un estudi per avaluar el potencial d'habitatge d'ús social que pot tenir la comarca. El document servirà per comptabilitzar els pisos de protecció que hi ha a cada municipi, identificar els terrenys on es poden construir noves promocions o determinar quins són els habitatges buits.

El Consell Comarcal de Cerdanya ha iniciat un estudi per avaluar el potencial d'habitatge d'ús social que pot tenir la comarca. El document servirà per comptabilitzar els pisos de protecció que hi ha a cada municipi, així com per identificar els terrenys on es poden construir noves promocions d'aquestes característiques. L'estudi també detallarà els habitatges buits que es troben en mal estat per tal d'incorporar-los al mercat immobiliari.

Els resultats d'aquest estudi es coneixeran durant el primer trimestre del 2024. De fet, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell també iniciarà ben aviat un estudi semblant. Tot plegat per dissenyar accions concretes que ajudin a revertir la situació que es viu a les comarques de muntanya en matèria d'habitatge. 

En aquesta línia, agents del territori han participat aquest dimarts a Martinet en una jornada sobre la problemàtica de l'habitatge al món rural. Han parlat dels reptes de futur, d'iniciatives innovadores i del risc de despoblament que pateix el Pirineu. En aquest sentit, els experts alerten que tres quartes parts del miler de pobles que hi ha a Catalunya amb risc de desaparèixer, és a dir que tenen menys de vint habitants, es troben a les comarques de muntanya.

De fet, a Catalunya ja hi ha entre 300 i 400 pobles abandonats. Davant d'aquest desequilibri territorial, els experts consideren que cal aplicar polítiques específiques en aquestes zones.

En la jornada s'ha constatat que hi ha una conscienciaó col·lectiva sobre la problemàtica de l'habitatge i de que el reequilibri territorial és un dels eixos més importants que s'han de tractar els pròxims anys.

Parlen al vídeo: 

ISIDRE CHIA, PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DE CERDANYA

JORDI FRANQUESA, ARQUITECTE I PROFESSOR DE L'ETSAB A LA UPC