El Ball Cerdà: el ball per parelles

Dolors Carrillo, membre de l’equip organitzatiu del Ball Cerdà, descriu l’estructura i les parts del Ball Cerdà a la plaça del Patalín.