L’ESTACIÓ DE LA MOLINA DEFINIRÀ UN PLA PER PROTEGIR L’ENTORN

La Molina participarà en un projecte del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) que té l’objectiu d’impulsar un pla d’actuació per preservar el seu entorn natural. La iniciativa preveu una primera avaluació sobre el terreny per establir unes accions a llarg termini, que permetin millorar la qualitat de l’aigua, augmentar la biodiversitat o gestionar les masses forestals de forma que augmentin la seva capacitat d’absorbir diòxid de carboni de l’atmosfera.

El projecte s’emmarca en el conveni que han firmat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i el CREAF per impulsar accions d’avaluació, preservació i promoció del medi natural de les estacions d’esquí i de muntanya que gestiona Ferrocarrils. Aquest primer acord inclou la Molina i la Vall de Núria i es preveu estendre la proposta a la resta d’explotacions turístiques de Ferrocarrils, un cop es consolidi el projecte en ambdues estacions.

D’aquesta forma, durant els pròxims dos anys, el projecte permetrà avaluar i fer un seguiment del capital natural de la Molina, que fa referència a l’estoc de plantes, animals, aire, aigua, sòls i minerals d’un entorn concret. El pla preveu potenciar aquests valors de l’estació i preservar-los, a partir d’unes actuacions que es definiran tenint en compte l’estudi previ.

La presidenta de Ferrocarrils, Marta Subirà, apunta que “l’acord és una mostra més del compromís de la companyia en la lluita contra el canvi climàtic i de preservació del territori on estan ubicades les estacions de muntanya del grup i permetrà establir objectius de preservació a llarg termini”