PROP D'UN CENTENAR DE CERDANS S'HAN BENEFICIAT DELS PROGRAMES D'INCERSIÓ SOCIOLABORAL MAIS I SIOAS

Prop d'un cenenar de persones de Cerdanya s'han beneficiat dels programes d'insersió sociolaboral MAIS I SIOAS, impulsats per la Fundació privada Integra Pirineus. Es tracta de programes adreçats a persones en risc d'exclusió social i amb discapacitat i/o trastorn de la salut mental, les quals sovint tenen dificultats per accedir al mercat de treball.

Prop d'un cenenar de persones de Cerdanya s'han beneficiat dels programes d'insersió sociolaboral MAIS I SIOAS, impulsats per la Fundació privada Integra Pirineus. Es tracta de programes adreçats a persones en risc d'exclusió social i amb discapacitat i/o trastorn de la salut mental, les quals sovint tenen dificultats per accedir al mercat de treball. El seu objectiu és, doncs, aconseguir la inserció sociolaboral en empreses ordinàries, a través de formacions individuals i grupals que es dissenyen en funció de les necessitats o motivacions de cada cas.

Des de la seva posada en marxa l'any 2020, una setantena de persones de Cerdanya han participat al programa de Mesures Actives per a la Inserció Sociolaboral (MAIS) i gairebé una quarantena al programa de Serveis Integrals d’Acompanyament, Orientació i Suport a la insersió de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns de salut mental (SIOAS). En total hi han hagut 53 contractacions i 24 persones han aconseguit la inserció, és a dir, han obtingut un contracte d'almenys tres mesos de durada i mitja jornada. 

Pel que fa a les empreses, des d'Integra Pirineus s'han mostrat satisfets amb la rebuda que han tingut els programes, ja que fins ara han pogut comptar amb una trentena d'empreses implicades, la majoria del sector agroalimentari i industrial.

Tot plegat, s'ha donat a conèixer aquest dimarts al Museu Cerdà, on s'ha presentat la memòria d'activitat del 2022. 

Parlen al vídeo:

ALBA MOLINA, TÈCNICA RESPONSABLE DEL PROGRAMA MAIS

GEORGINA MARINEL·LO, TÈCNICA RESPONSABLE PROGRAMA SIOAS