SUBVENCIONS PER A PROJECTES SOLIDARIS LOCALS

Les persones físiques o jurídiques que impulsin projectes solidaris d’àmbit local, aquest 2024, poden sol·licitar una subvenció a través del web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell obra el termini per a sol·licitar subvencions per a projectes solidaris, d’àmbit local. La convocatòria s’adreça a persones físiques o jurídiques que impulsin iniciatives durant aquest 2024. 

Les actuacions subvencionables, segons les bases reguladores, són el suport a necessitats bàsiques i l’acompanyament a persones en situació de risc social. També propostes d’inclusió social i laboral de col·lectius vulnerables, d’ajuda a les famílies per a intervenció socioeducativa per a adolescents i infants en risc d’exclusió. La convocatòria també inclou l’atenció a famílies vulnerables, a persones amb dependència o discapacitat i el foment de la participació social per a la millora de qualitat de vida. 

L’import màxim de les subvencions atorgades serà de 3.000 euros. Les sol·licituds s’han de formalitzar a través del web del consistori.