TORNA A OBRIR LA PISCINA DE LA SEU DESPRÉS D'ACTES INCÍVICS DURANT LA NIT

La piscina de la Seu d’Urgell torna a obrir després que s’hagin hagut de realitzar tasques de manteniment per uns actes incívics aquest dissabte a la nit, amb vidres trencats a l’aigua.

L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha pogut tornar a obrir la piscina, després que aquest diumenge hagués de tancar per uns actes incívics que han tingut lloc durant la nit. Després de les tasques de neteja, desinfecció i manteniment, l’equipament s’ha tornat a posar en funcionament.

Els materials més grans s’han pogut retirar de l’aigua a través de sistemes manuals, però pels trossos de vidre més petits s’han utilitzat mitjans mecànics per garantir la seguretat del personal i de les persones usuàries del servei.
Encara que en un principi es contemplava la possibilitat d’haver de buidar la piscina, finalment les tasques de neteja han estat suficients.

La piscina municipal de la Seu d’Urgell finalitza temporada aquest diumenge, 4 de setembre.

Parlen al vídeo: CARLOS GUÀRDIA, REGIDOR ESPORTS LA SEU D’URGELL