EL BISBAT D’URGELL FA UN PAS MÉS PER ACOLLIR UN CENTRE DE SALUT MENTAL AL SEMINARI

El Seminari Diocesà de la Seu d’Urgell rehabilitarà un espai per acollir serveis de salut mental, tant per a persones adultes, com en l’etapa infantojuvenil. El Bisbat d’Urgell ha arribat a un acord amb el Ministeri de Salut del Govern d’Andorra i els centres assistencials Benito Menni.

El Bisbat d’Urgell, el Ministeri de Salut del Govern d’Andorra i Benito Menni Complex Assistencial, la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, han arribat a un acord per desenvolupar serveis de salut mental. El projecte preveu la rehabilitació d’un espai al Seminari Diocesà, de la Seu d’Urgell, on es disposaran de les instal·lacions i els equipaments necessaris.
Pel que fa als serveis, s’han concretat tres eixos principals: l’atenció a persones d’edat adulta que precisin de fases d’hospitalització de mitja o llarga estada; l’atenció en l’etapa infantojuvenil, tant si es tracta d’ingrés o d’hospitalització parcial, prioritzant l’adolescència; i la col·laboració en activitats docents i de recerca.
Els serveis que es promouran es basen en el model de recuperació, centrat en la persona, amb continuïtat assistencial i l’acompanyament del cicle vital.