EL GOVERN ANALITZA LA POSADA EN MARXA D'UN SERVEI DE TREN-TRAMVIA ENTRE ALP I ANDORRA

El Govern, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha licitat la redacció de quatre documents per analitzar la factibilitat de quatre noves línies de tren-tramvia en diversos punts del país: el Pirineu, les Terres de l’Ebre, el Bages, la Costa Brava. Aquests informes determinaran les potencialitats de les diverses xarxes tramviàries analitzades per tal d’incloure-les, si s’escau, en els diferents planejaments territorials.
Pel que fa al cas del Pirineu, la línia tindria una longitud aproximada de 57 km i connectaria Alp, la Seu d'Urgell i Andorra. L'objectiu seria establir una connexió ferroviària a l’interior de l’Alt Pirineu i facilitar l'enllaç entre Barcelona, la Seu d’Urgell i Andorra, convertint l’estació d’Urtx-Alp en una ròtula ferroviària amb connexió amb Puigcerdà i Tolosa.
Des de l'ajuntament d'Alp han rebut la notícia amb sorpresa i, tot i que d'entrada la veuen amb bons ulls, demanen, una vegada més, que es tingui en compte el territori.

Per tenir una bona connexió amb Barcelona caldrà, però, garantir el desdoblament previst de la línia R3 entre Montcada i Vic i renovar el tram Ripoll-Alp amb nous punts de creuament, una demanda que fa anys reclamen des del territori.
Des dels ajuntaments d'Alp i Fontanals de Cerdanya han aprofitat per demanar a Adif la remodelació de l'actual estació d'Urtx-Alp, que es troba en un estat d'abandó.
L’impuls d’aquests informes respon a la voluntat del Govern de configurar la mobilitat futura del país tenint en compte nous centres d’activitat que necessitaran la configuració de transports amb una visió diferent de la tradicional que considera, principalment, la radialitat vers la gran regió metropolitana. En tots els casos, es realitzarà una estimació del cost d’execució del projecte, la proposta d’explotació del servei i una anàlisi de la demanda potencial d’usuaris.
L’import de licitació de l’estudi és de 171.000 euros. El termini de redacció de les anàlisis és de 9 mesos, excepte la de la Costa Brava, que és de 12.

Parlen al vídeo: CARLOS ADSERÀ, ALCALDE D'ALP