LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA OBRIRÀ A BELLVER UNA OFICINA PER DONAR SUPORT A L'EMPRESARIAT

El Patronat de Promoció Econòmica i l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya s’han compromès a crear, amb la col·laboració del Consell Comarcal de Cerdanya, un nou Punt d’Atenció Globalleida que doni servei a l’economia de la comarca.

La Diputació i l’Ajuntament comparteixen la necessitat de disposar d’un espai per atendre les necessitats dels nous emprenedors i empresaris cerdans, així com de disposar de la cartera de serveis que el Patronat de Promoció Econòmica posa al seu abast.

Actualment ja s’han desplegat un total de 14 Punts d’Atenció Globalleida a 12 comarques de la demarcació.

La cartera de serveis de Globalleida s'adreça als emprenedors i empreses, als ens locals, a la comunitat educativa i a la ciutadania en general.