MILLORA DEL CARRER MAJOR D’ESTERRI D’ÀNEU

Esterri d’Àneu està remodelant una de les seves principals artèries de la població. Es tracta de la zona sud del carrer Major. Les obres van començar a principis de tardor i es preveu arreglar el tram que va des de l’oficina de turisme fins a casa Corbera.

Esterri d’Àneu està remodelant una de les seves principals artèries de la població. Es tracta de la zona sud del carrer Major. Les obres van començar a principis de tardor i es preveu arreglar el tram que va des de l’oficina de turisme fins a casa Corbera. 

Els treballs permetran millorar la zona destinada als vianants, ja que les voreres, que fins ara eren molt estretes, passaran a tenir uns tres metres per banda. Això farà que, entre la rotonda i la zona on comença actualment el tram de vianants, la circulació passarà a ser en un únic sentit.

A banda de les millores a les voreres, els treballs que s’estan fent permetran la renovació de tot el paviment de la calçada. En total, les obres tindran un cost de 668.000 euros i es finançaran a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i amb fons propis de l’Ajuntament.

Tot plegat suposa una millora d’una de les zones més concorregudes del poble i on hi ha els principals serveis i comerços.