REPARACIÓ DEL MURS DE PEDRA SECA DE TAÜLL I BOÍ

Durant el mes d’agost, l’Ajuntament de la Vall de Boí ha reparat els murs de pedra seca dels nuclis de Taüll i Boí. Es tracta d’una actuació per la millora estètica i de seguretat.

Durant el mes d’agost, l’Ajuntament de la Vall de Boí ha reparat els murs de pedra seca dels nuclis de Taüll i Boí. Es tracta d’una actuació per la millora estètica i de seguretat.

Aquesta actuació està finançada amb fons propis de l’Ajuntament i es destaca que el tipus de climatologia de la zona influeix molt amb el deteriorament d’infraestructures, fet que fa que s’hagin d’anar reparant per evitar que es malmetin molt. Si bé es manté la tècnica de la pedra seca, també es comenta que s’ha reforçat precisament per guanyar en durabilitat.

Parlen al vídeo: SÒNIA BRUGUERA, ALCALDESSA DE LA VALL DE BOÍ