S’APROVA DEFINITIVAMENT EL PLA SUD-1 ON S’HA D’UBICAR EL NOU HOSPITAL COMARCAL

La cessió definitiva dels terrenys per construir el nou hospital comarcal, al Departament de Salut, es podria aprovar en el ple de setembre, de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Els projectes de parcel·lació i urbanisme del pla parcial Sud-1, a la Seu d’Urgell, on s’ha d’ubicar el nou hospital comarcal, han estat aprovats definitivament per la Junta de Govern. Una vegada hagi passat el període d’exposició pública, es farà la donació del terreny corresponent al Departament de Salut. La cessió formal es farà fora del termini fixat pel departament, que era el 31 de març d’enguany.

Quan l’activitat hospitalària s’hagi traslladat a les noves instal·lacions, l’actual equipament està previst que s’adapti com a centre sociosanitari, donada la falta de places que actualment existeix.
Dins el projecte d’urbanització també es contemplen dues àrees comercials, tot i que pel moment, l’ajuntament no ha rebut cap petició formal.

La cessió definitiva dels terrenys al Departament de Salut, en un principi, es durà a terme en el ple ordinari de setembre.

Parlen al vídeo: FRANCESC VIAPLANA, ALCALDE LA SEU D’URGELL