SESSIONS PARTICIPATIVES PER ENFORTIR EL VINCLE ENTRE CATEDRAL I CIUTADANI

El Museu Diocesà d’Urgell ha realitzar sessions participatives amb diferents agents locals per buscar estratègies que ajudin a enfortir el vincle de la catedral de la Seu amb la ciutadania.

El Museu Diocesà d’Urgell ha dut a terme diferents tallers per definir una estratègia que ajudi a enfortir el vincle entre la població local i la catedral, a partir d’una anàlisis prèvia de la situació de partida i amb algunes possibles línies d’acció,.
El projecte, que compta amb la col·laboració de l’ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, ha dut a terme reunions participatives amb diferents grups vinculats al món educatiu, als ciutadans en general, a agents de gestió cultural i turística i al teixit econòmic de la ciutat.

Aquestes sessions s’emmarquen dins la Candidatura de Patrimoni Mundial de la Unesco, que és multinacional, ja que a part de la catedral també s’hi presenta el castell de Foix a França i dotze elements del patrimoni cultural andorrà.

Durant les sessions de participació ciutadana s’ha explicat el projecte i s’han recollit opinions, interessos i inquietuds dels diferents grups motor.

Parlen al Vídeo: CLARA ARBUÉS, SUBDELEGADA PATRIMONI CULTURAL BISBAT D’URGELL