AJUDES PER MILLORAR L’ENLLUMENAT EXTERIOR I REDUIR LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha atorgat ajuts per un import de 475.000 euros a tretze ajuntaments per a actuacions de millora de l’enllumenat exterior realitzades l’any 2023. D’aquests tretze, cinc són municipis de l’Alt Pirineu, tots ells pallaresos: Alins, Alt Àneu, Llavorsí, Sort i Talarn.

Els ajuts provenen del Fons Climàtic, que es nodreix amb el 50% dels ingressos obtinguts amb l’impost sobre les emissions de CO₂ dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Tots els ens locals que han rebut la subvenció estan situats en zones d’especial protecció, com ara l’Observatori Astronòmic del Montsec o el Parc Natural de l’Alt Pirineu. 

Amb les actuacions d’adequació es preveu una reducció de la potència mitjana del 50% a les instal·lacions on s’actua; un estalvi en el consum d’energia i cost associat del 67% i una reducció anual en l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle de 82 tones de CO2.