ANDORRA SEGUIRÀ IMPORTANT 10.000 TONES DE RESIDUS DE CERDANYA

ANDORRA SEGUIRÀ IMPORTANT, ALMENYS PER UN ANY, 10.000 TONES DE RESIDUS DE CERDANYA . La mesura es va començar a aplicar l’any 2017, quan l’abocador comarcal de Cerdanya, a Cortàs, va arribar al seu límit de capacitat.

El Govern andorrà ha aprovat aquesta setmana la renovació, per un any, de l’autorització d’importació de residus municipals de Cerdanya per a la valorització energètica al Centre de Tractament de Residus d’Andorra (CTRA). Segons recull l’Agència de Notícies Andorrana (ANA), amb l’acord de col·laboració entre el Govern d’Andorra i la Generalitat de Catalunya en matèria de residus, es valida la importació d’un màxim de 10.000 tones per any de residus municipals pretractats. La mesura es va començar a aplicar l’any 2017, quan l’abocador comarcal de Cerdanya, a Cortàs, va arribar al seu límit de capacitat.
Així, la importació de residus s’emmarca dins l’acord entre el Principat d’Andorra i Espanya sobre els trasllats de residus. A aquesta entesa s’aplica el principi de proximitat geogràfica i de prioritat de valorització en tot el relatiu al trasllat de residus, en particular quan la destinació dels residus sigui l’eliminació i la utilització dels mètodes i les tecnologies més adequats per garantir un nivell elevat de protecció de la salut humana i del medi ambient.
L’acord especifica que la planta de valorització energètica d’Andorra és adequada per valoritzar els residus, segons mètodes ambientalment racionals i eficients, i compleix amb els criteris de valorització energètica establerts en la directiva del Parlament Europeu i del Consell. Finalment, cal recordar que en aquest marc d’entesa amb els territoris veïns, Andorra exporta prop del 70% dels residus generats al Principat.