ARRANJAMENT DE LA XARXA VIÀRIA BÀSICA DE LA RESERVA NACIONAL DE CAÇA DEL BOUMORT

Aquests dies s’estan duent a terme les obres d’arranjament de la xarxa viària bàsica de la Reserva Nacional de Caça de Boumort, promogudes pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Aquests dies s’estan duent a terme les obres d’arranjament de la xarxa viària bàsica de la Reserva Nacional de Caça de Boumort, promogudes pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. En aquest moment s’està treballant a la vall de Carreu, una part que estarà enllestida abans que comenci l’època de brama, i després de la brama s’actuarà a la zona d’Hortoneda. En total es preveu que en 2 mesos els treballs estiguin enllestits. L’obra suposa una millora en els accessos que repercuteix directament en la seguretat.

Aquesta actuació té un cost d’uns 40.000 euros i s’arreglen 28 kilòmetres i mig, però de cara al 2023 hi ha previstes altres fases per anar arreglant tota la xarxa viària bàsica de la Reserva.
A causa de la composició rocosa del massís s’ha optat per una tècnica de trituració de la pedra superficial. De manera que no fa falta portar material exterior, sinó que s’utilitza l’existent.

L’acumulació de vegetació i terra havia reduït l’ample de les pistes, que ara s’està recuperant i es redefineixen els elements de drenatge, trencaaigües i cunetes per allargar la vida útil de les pistes.
És possible que hi hagin talls intermitents de trànsit i es recomana evitar la circulació pel tram de pista on hi ha la maquinària treballant fins que acabi la feina a la zona concreta.

Parlen al vídeo:

JORDI PALAU, DIRECTOR RESERVA NACIONAL DE CAÇA DEL BOUMORT

LLUÍS CERVERA, ENGINYER FORESTAL DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE BOSCOS