EL CCAU ASSEGURA QUE L’INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES SERVIRÀ PER MILLORAR

Les irregularitats indicades en l’informe de la Sindicatura de Comptes no tenen transcendència jurídica i han de servir per millorar en gestió i transparència, segons ha indicat el Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell posa de manifest que les irregularitats indicades en l’informe de la Sindicatura de Comptes, relatiu a l’any 2019, són observacions i recomanacions per millorar la gestió i la transparència de la institució, i que en cap cas tenen transcendència jurídica.

Pel que fa als contractes no formalitzats, per valor de 390.000 euros, la institució detalla que es tracta d’una recomanació perquè aquests diners es destinin a la seva finalitat, a través de mitjans propis.
El Consell Comarcal destaca que en finalitzar l’auditoria, la Sindicatura de Comptes, va felicitar la feina i la gestió dels tècnics de l’ens. L’administració assegura que algunes de les observacions ja s’estan treballant, però no són feines urgents.

La institució donarà compte de l’informe en el següent ple ordinari.

Parlen al vídeo: MARTÍ RIERA, PRESIDENT CONSELL COMARCAL ALT URGELL