GER OBLIGA A FER UNA ROTONDA A LA N-260, DAVANT LA CONSTRUCCIÓ DE 50 NOUS HABITATGES

L'AJUNTAMENT DE GER OBLIGA A FER UNA ROTONDA A LA N-260 PER PACIFICAR EL TRÀNSIT, DAVANT LA CONSTRUCCIÓ DE 50 NOUS HABITATGES A LA ZONA DE LA PLETA

Ja han començat les obres de la nova rotona de la N-260, al seu pas per Ger. L'ajuntament va demanar a la promotora que està construint 50 cases unifamiliars a la pleta que construís una rotonda en aquest eix per facilitar l'accés als nous habitatges i a la zona esportiva del municipi.

El planejament urbanístic de Ger preveia que l’accés a la nova zona residencial havia de ser l’antic camí del cementiri. Aquesta opció, però, només permetia l’entrada a la pleta venint de Puigcerdà i, per tant, el gran volum de trànsit hauria passat per dins del poble. 

La nova zona de la pleta constarà de 50 cases unifamiliars. Per altra banda, es preveu destinar unes parcel·les a la construcció d'una trentena d'habitatges de protecció oficial.

La nova rotonda te un cost d'uns 600.000 euros, quantitat que assumirà la promotora dels habitatges. Es preveu que les obres finalitzin en el termini aproximat d'un mes, abans d'estiu.

Parlen al vídeo:  ALFONS CASAMAJÓ, ALCALDE DE GER