INTEGRA PIRINEUS CONSOLIDA PROJECTES I TREBALLA EN NOUS PROGRAMES

La Fundació Privada Integra Pirineus ha presentat la memòria d’activitats del 2022, durant el qual s’han atès gairebé dues-centes persones. L’objectiu de l’entitat pel futur és diversificar els àmbits d’actuació.

La Fundació privada Integra Pirineus ha presentat la memòria d’activitats de l’any 2022, durant el qual es van atendre gairebé dues-centes persones i l’entitat va assolir una quarantena de treballadors, entre els quals uns quinze són personal tècnic. L’acte ha donat a conèixer els diferents àmbits d’actuació de l’entitat, dins l’àrea laboral, amb els contractes realitzats; i en l’àrea sociolaboral, s’ha destacat la participació de 30 persones d’Alt Urgell i Cerdanya en el Programa Mesures Actives d’Inserció Sociolaboral; i una desena de veïns de les dues comarques, en el Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport. 

L’objectiu de la fundació és consolidar els projectes actuals i crear més oportunitats laborals i diversificar els àmbits d’actuació. 

El dimarts vinent, dia 26, l’entitat presentarà els diferents programes al Museu Cerdà de Puigcerdà. 

Parlen al vídeo: URGELL ESCRIBÀ, DIRECTORA D’INTEGRA PIRINEUS