ISIL MONITORITZARÀ ELS DIPÒSITS D’AIGUA PER AVANÇAR-SE A POSSIBLES NOUS TALLS

L’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alòs, al Pallars Sobirà, posarà en marxa diverses mesures per tal d’evitar o, com a mínim, avançar-se a possibles nous talls d’aigua al poble d’Isil, com el que hi ha hagut les últimes setmanes.

L’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alòs, al Pallars Sobirà, posarà en marxa diverses mesures per tal d’evitar o, com a mínim, avançar-se a possibles nous talls d’aigua al poble d’Isil, com el que hi ha hagut les últimes setmanes. La baixada del nivell del Noguera Pallaresa a causa de la sequera va impedir omplir els dipòsits que abasteixen el poble. A banda, moltes de les fonts pròximes tenien uns nivells excessius d’arsènic, fet que va obligar a l’EMD a repartir aigua embotellada entre la població durant uns quants dies, ja que la que rajava per l’aixeta no era potable.

Fa uns dies, algunes de les fonts aptes per al consum humà es van recuperar i, gràcies a això, els dipòsits s’han pogut tornar a omplir i s’ha reprès el servei amb normalitat. Tot i això, per evitar altres situacions semblants, s’han posat en marxa dues mesures.

Es monitoritzarà els cabals d’entrada i sortida dels dos dipòsits que hi ha.

També s’ha comentat que les restriccions d’aigua, que van començar a mitjans de setembre, han afectat una cinquantena de veïns i veïnes i segons residents.

Parlen al vídeo: GUILLEM ESTEBAN, PRESIDENT EMD ISIL I ALÒS