LA REGIÓ SANITÀRIA ALT PIRINEU I ARAN JA COMPTEN AMB UN PLA DE SALUT 2021-2025

El Consell de Direcció del CatSalut ha aprovat el Pla de salut 2021-2025, per a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, el qual també ha estat validat per Consell de Direcció de la vegueria.
El nou document adapta els objectius a la realitat i especificitats inherents del territori, per millorar els resultats en salut i benestar de la població.
El document defineix un total de 175 accions específiques, que responen a necessitats de l’Alt Pirineu i Aran. En aquest sentit, el pla preveu implementar mesures per promoure la captació i retenció de professionals, potenciar el treball en xarxa, iniciar polítiques de discriminació positiva per evitar desigualtats en la prestació de serveis i desenvolupar nous models d’atenció a les persones.
També es contempla la necessitat d’establir aliances amb entitats proveïdores per a la prestació de serveis i promoure la cooperació transfronterera.
El pla de Salut actua sobre 70.000 habitants de la vegueria, la qual destaca per tenir baixa densitat de població, amb gran dispersió i poca transversalitat, un índex d’envelliment per sobre de la mitjana de Catalunya i la dependència exterior pel que fa als serveis sanitaris.
A més a més, també s’han de tenir en compte les particularitats de l’Aran i Cerdanya, que compten amb models de governança diferenciats.
Després de l’aprovació d’aquest document, que és la versió territorial del nou Pla de salut de Catalunya, ara en comença la seva implementació.