LA VALL DE BOÍ APROVA UNA MORATÒRIA D’UN ANY EN LA CONCESSIÓ D’HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

En el passat ple municipal de l’Ajuntament de la Vall de Boí es va aprovar una moratòria en la concessió de llicències per habitatges d’ús turístic.

En el passat ple municipal de l’Ajuntament de la Vall de Boí es va aprovar una moratòria en la concessió de llicències per habitatges d’ús turístic. Aquesta suspensió serà vigent durant un any, i aviat s’iniciarà el procediment per la redacció d’una nova ordenança municipal que reguli aquesta activitat.

La redacció d’aquesta ordenança, que es preveu que duri sis mesos, té una doble vessant.

Des del consistori remarquen que no afectarà als habitatges d’ús turístic actualment en funcionament, sinó que serà per a futures concessions. També expliquen que cada setmana hi havia un volum molt elevat de peticions i que la manca de regulació feia que no hi hagués un control clar de l’atorgament.

Parlen al vídeo: NIL MONSÓ, REGIDOR URBANISME VALL DE BOÍ