L'ARXIU COMARCAL DE CERDANYA DIGITALITZA 116 SEGELLS PENJATS D'ENTRE ELS SEGLES XIII I XVIII

L’Arxiu Comarcal de Cerdanya conserva un conjunt de 116 documents en pergamí segellats amb segell penjant datats entre el 1225, com és la carta de població de Bellver de Cerdanya, i el 1718, que és el títol de doctor en medicina de Miquel Bernades emès per la Universitat de Tolosa.

Degut al seu valor històric i artístic i tenint en compte la seva fragilitat, l'equipament ha portat a terme una campanya de digitalització d'aquest centenar de segells per tal de tenir un inventari del fons i poder fer-ne difusió.

Es tracta de documents emesos per diferents autoritats com el rei, nobles i eclesiàstics, la majoria dels quals foren atorgats a la vila de Puigcerdà. La seva funció era la d'acreditar la seva autenticitat. La majoria dels segells són de cera natural o vermella, tot i que n'hi ha alguns de plom. 

Pel que fa als dibuixos que hi apareixen gravats, donen informació sobre l’emissor del document, la seva autoritat i característiques socials.

La campanya de digitalització ha consistit en fotografiar amb alta definició les dues cares dels segells a amb l’ajuda d’un element d’escala i d’una carta de color per assegurar la fidelitat de la reproducció.

Parlen al vídeo: EROLA SIMON, DIRECTORA DE L'ARXIU COMARCAL DE CERDANYA