LES ACTUACIONS AL MESCLANT DE LES AIGÜES I A ESTAHÓ S’INCLOUEN EN EL PLA DE CAMINS

Les actuacions al camí dels Mesclant de les Aigües i al d’Estahó, dins el municipi de la Seu d’Urgell, s’han inclòs en el Pla de Camins, perquè el Consell Comarcal de l’Alt Urgell en faci la gestió.

L’ajuntament de la Seu d’Urgell delega en el Consell Comarcal dues obres en camins de la zona, per incloure-les dins el Pla de Camins de 2023. En concret es durant a terme actuacions d’arranjament i pavimentació al Camí del Mesclant de les dues Aigües i es crearà un mur de contenció al Camí d’Estahó, davant Cal Nabiners. 

L’actuació al camí del Mesclant de les dues Aigües té un pressupost de 66.000 euros i la del camí d’Estahó de 51.300 euros. 

La proposta ha rebut l’aprovació dels grups del consistori. 

D’altra banda, també s’ha aprovat la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana per a donar continuïtat al Carrer del Setúria amb el Carrer de Sant Ermengol. 

Parlen al vídeo:

FRANCESC VIAPLANA, ALCALDE DE LA SEU D’URGELL

JORDI FÀBREGA, VICEALCALDE DE LA SEU D’URGELL

JOAN BARRERA, COMPROMIS X LA SEU