LLÍVIA RETIRA UNA VINTENA DE COTXES ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA

L'Ajuntament de Llívia ha iniciat el procés de retirada d'una vintena de vehicles abandonats a la via pública. Es tracta d'un procediment llarg i feixuc, ja que les administracions implicades són diverses.

L'Ajuntament de Llívia ha iniciat el procés de retirada d'una vintena de vehicles abandonats a la via pública. Es tracta d'un procediment llarg i feixuc, ja que les administracions implicades són diverses. Des que va arrencar el nou mandat municipal, el consistori ja porta tramitats vint expedients i, d'aquests, quinze ja han arribat a la seva finalització i els vehicles afectats han estat retirats. En el cas de set, ho han fet els propietaris mentre que els altres vuit han estat portats a una planta de descontaminació i reciclatge de vehicles fora d'ús a Berga. Els altres cinc expedients, es troben en fases diferents de la seva tramitació i s'espera que, en la majoria dels casos, la finalització del procés estigui pròxima.

Des el consistori de Llívia expliquen que molts d'aquests vehicles abandonats tenen matricula francesa i això encara dificulta més el procediment de retirada.

El procediment per a retirar un vehicle abandonat de la via pública comença per saber, precisament, si el cotxe està abandonat. Si aquest és el cas, l'Ajuntament inicia el requeriment al propietari i se li demana que retiri el cotxe. Però si no el localitzen, cal publicar la informació al Boletín Oficial del Estado (BOE) i, això fa que el procediment s'allargui unes setmanes. Esgotat el termini que es dona al propietari afectat, l'alcaldia municipal proposa la retirada del cotxe. Un cop s'ha tramitat tot el procediment, el Consell Comarcal de la Cerdanya és l'organisme que dona continuïtat a l'expedient i contacta amb una empresa de retirada de vehicles que porta el cotxe a una planta de tractament.

Parlen al vídeo: ALBERT CRUÏLLES, ALCALDE DE LLÍVIA