TREMP DECLARA L'ALZINA DEL CONSELL ARBRE D'INTERÈS LOCAL

L'Ajuntament de Tremp ha declarat arbre d'interès local una alzina ubicada a la Terreta, a l'Obac dels Masos de Tamúrcia. És coneguda com l'azina del Consell o alzina de Sant Salvador, degut a les restes de l'ermita dedicada a aquest sant.

L'Ajuntament de Tremp ha declarat arbre d'interès local una alzina ubicada a la Terreta, a l'Obac dels Masos de Tamúrcia. És coneguda com l'azina del Consell, degut a que els peregrins del Monestir d’Alaó pujaven a reunir-se sota l’ombra d’aquest arbre. 

La petició la va fer l'Associació del Patrimoni per la Terreta, i es va aprovar al ple de l'Ajuntament d'aquest mes d'abril. Es tracta d'una alzina centenària amb un tronc de més de tres metres de perímetre i tretze metres i mig d'altura.

Quan es declara l'interès local d'un arbre se n'assegura la seva conservació i protecció. Es pot atorgar per diverses particularitats (una o vàries): científica, pel seu valor com a exemplar vegetal; física, per les seves dimensions; histórica, per la seva edat; o patrimonial, per la seva relació amb la cultura del territori.

L'interès local de l'Alzina del Consell assegura unes mesures de protecció per evitar que l'exemplar sigui tallat, arrencat o malmès.