TREMP MODIFICA EL PUOM PER AGILITZAR ELS TRÀMITS URBANÍSTICS PER A LES GRANGES

L’Ajuntament de Tremp ha celebrat aquest divendres un ple extraordinari on s’ha aprovat la modificació puntual número 5 del POUM. Una regulació en sòl no urbanitzable que pretén flexibilitzar uns punts força restrictius de l’actual normativa del PUOM per tal de facilitar la modernització de granges i espais agraris del municipi i adaptar-la a la legislació actual.

L’Ajuntament de Tremp ha celebrat aquest divendres un ple extraordinari on s’ha aprovat la modificació puntual número 5 del POUM. Una regulació en sòl no urbanitzable que pretén flexibilitzar uns punts força restrictius de l’actual normativa del PUOM per tal de facilitar la modernització de granges i espais agraris del municipi i adaptar-la a la legislació actual.

El punt ha comptat amb els vots a favor de tots els assistents al ple dels diferents grups polítics, ja que la idea és agilitzar els tràmits de cara al bon funcionament del sector primari a la zona.

Al ple també s’ha aprovat el compte general de l’exercici 2021 i s’ha informat que el proper ple ordinari serà el primer dilluns d’octubre.

Parlen al vídeo:

MARIA PILAR CASES, ALCALDESSA DE TREMP

SÍLVIA ROMERO, PORTAVEU DE COMPROMÍS PER TREMP