TREMP TORNA A RECLAMAR EL TRASPÀS DELS ACCESSOS A NUCLIS A UNA ENTITAT SUPRACOMARCAL

Aquest mes de juny han finalitzat diverses obres de millora de la seguretat viària en algunes carreteres de Gurp, Claret, Tendrui i Sapeira, que pertanyen al municipi de Tremp. Malgrat tot, des del consistori es demana que el traspàs de la titularitat de les vies a un ens supracomarcal ja que els costos de manteniment són inassumibles.


Aquest mes de juny han finalitzat diverses obres de millora de la seguretat viària en algunes carreteres de Gurp, Claret, Tendrui i Sapeira, que pertanyen al municipi de Tremp. Bàsicament s’han fet murs d’escullera per contenir la carretera en punts amb un alt risc d’accident. Aquestes actuacions han estat subvencionades per la Diputació de Lleida. Malgrat tot, des del consistori es demana que el traspàs de la titularitat de les vies a un ens supracomarcal ja que els costos de manteniment són inassumibles.

Un pressupost que s’hauria d’anar renovant temporalment per poder mantenir els accessos en bon estat. En aquest sentit, Cases, igual que els altres ajuntaments del territori, demanen que se les quedi qui té capacitat per fer-se’n càrrec.

Parlen al vídeo: MARIA PILAR CASES, ALCALDESSA DE TREMP