ACABADES LES OBRES DE MILLORA DE L’ENTRADA AL POBLE DE CÓLL

El poble de Cóll, a la Vall de Boí, ja llueix l’entrada acabada. Es tracta d’unes obres que s’han dut a terme els darrers mesos per tal de millorar l’accés al poble i la plaça. Actualment es disposa de nova pavimentació.

El poble de Cóll, a la Vall de Boí, ja llueix l’entrada acabada. Es tracta d’unes obres que s’han dut a terme els darrers mesos per tal de millorar l’accés al poble i la plaça. Actualment es disposa de nova pavimentació.

L’extracció de l’antic paviment també ha suposat haver de soterrar de nou la xarxa d'aigua potable, d'aigües pluvials, clavegueram, d'enllumenat públic i telefonia.

Des del consistori es destaca que aquesta obra millora l’estètica i la seguretat de l’entrada al poble, i la idea és seguir fent aquestes millores als carrers dels pobles de la vall que ho necessitin.

Parlen al vídeo: SÒNIA BRUGUERA, ALCALDESSA DE LA VALL DE BOÍ