EL CC DEL JUSSÀ REPETEIX UNA LICITACIÓ A PETICIÓ DEL TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES

El consell comarcal del Pallars Jussà prepara una nova licitació en referència al Servei d’Atenció Domiciliària després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic obligui a l’òrgan comarcal a repetir el concurs. La resolució dictamina que aprecia mancances o errors a l’hora d’establir la valoració econòmica del servei i criteris desproporcionats de control de la solvència econòmica i tècnica dels licitants, que podrien beneficiar l’empresa que el demandant diu que es vol beneficiar. El tribunal diu que no s’ha rebut una justificació prou clara per part del consell comarcal.
Fonts del consell comarcal del Pallars Jussà han explicat a Pirineus Televisió que ara, un cop resolució en mà, preparen una nova licitació i mentre duri el procés, que pot ser de 3 a 6 mesos, el consell comarcal subroga els treballadors de l’empresa per seguir prestant el servei.
Per la seva banda, Candidatura de Progrés demana al consell comarcal la convocatòria d’un ple extraordinari després de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per rebre explicacions.
El consell comarcal té programat un ple ordinari al mes de març on, diu, donaran totes les explicacions pertinents.
L’empresa demandant impugna diverses clàusules de desempat com el compromís mediambiental, millores salarials i contractació de persones amb risc d’exclusió social.