EL CONSELL COMARCAL DEL JUSSÀ VOL DECLARAR PARC NATURAL LA ZONA DEL MONTSEC

El plenari del consell comarcal del Jussà ha aprovat una moció per impulsar la declaració del parc natural del Montsec. Després de diverses trobades entre els municipis i comarques afectades pel projecte s'ha vist la creació d'aquesta figura com un element positiu de cara a la conservació i l'impuls de la zona.

El plenari del consell comarcal del Jussà ha aprovat una moció per impulsar la declaració del parc natural del Montsec. 

Després de diverses trobades entre els municipis i comarques afectades pel projecte s'ha vist la creació d'aquesta figura com un element positiu de cara a la conservació i l'impuls de la zona.

Creuen que pot ser una eina que ajudi a fixar gent al territori mitjançant la protecció de l'espai natural i l'impuls d'activitats econòmiques al seu voltant o la millora de les explotacions agrícoles.