MOLT BONA VALORACIÓ ONLINE DELS ATRACTIUS DE LA VALL DE BOÍ

En el marc del Pla de desenvolupament turístic de la Vall de Boí s’ha fet un estudi per conèixer la satisfacció dels visitants i la reputació de més de 250 recursos turístics del territori. Aquest estudi, fet per l’empresa Vivential Value, ha donat molt bons resultats.

En el marc del Pla de desenvolupament turístic de la Vall de Boí s’ha fet un estudi per conèixer la satisfacció dels visitants i la reputació de més de 250 recursos turístics del territori. Aquest estudi, fet per l’empresa Vivential Value, ha donat molt bons resultats.

L’estudi es va presentar a l’empresariat del sector turístic de la vall el passat 20 de març. I s’ha estudiat prop de 50.000 opinions d’usuaris publicades entre gener de 2018 i desembre de 2022, principalment de recursos dels sectors d’allotjaments, restaurants i atractius culturals, naturals i esportius. Aquests últims van obtenir un resultat superior als nou punts sobre deu.

A partir d’aquestes dades es preveu dissenyar un pla d’actuacions per tal de reforçar la visibilitat dels recursos al mateix temps que mantenir l’elevada satisfacció general dels visitants.

Parlen al vídeo: SÒNIA BRUGUERA, ALCALDESSA DE LA VALL DE BOÍ