PROJECTE PIONER A L’ALT PIRINEU I ARAN DE TRANSPORT PÚBLIC AMB VEHICLE AUTÒNOM

El Departament de Territori ha iniciat una prova pilot per l’ús del vehicle autònom pel transport públic al Parc natural de l’Alt Pirineu. És la primera experiència europea d’aquest tipus que es fa en vies rurals i sense cobertura, amb condicions extremes per la climatologia, l’absència de marques vials o el mal estat del ferm i el projecte s’ha fet a la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Departament de Territori ha iniciat una prova pilot per l’ús del vehicle autònom pel transport públic al Parc natural de l’Alt Pirineu. És la primera experiència europea d’aquest tipus que es fa en vies rurals i sense cobertura, amb condicions extremes per la climatologia, l’absència de marques vials o el mal estat del ferm i el projecte s’ha fet a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Les proves s’han fet a la carretera entre Alòs d’Isil i el Refugi d’en Fornet, de poc més de 4 quilòmetres. La via s’ha hagut d’adaptar amb un sistema tecnològic de guiatge basat en la intel·ligència artificial que, amb connexió offline, proporciona al vehicle informació en temps real sobre la localització, l’entorn o el clima.

A partir de la prova pilot, el Departament estudiarà l’opció de desenvolupar un itinerari més complet dins del Parc amb vehicle mini bus.
El projecte té un cost de 2 milions d’euros i està finançat pel Programa de tecnologies digitals avançades del Departament de Territori. L’execució ha anat a càrrec del Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’objectiu final és reduir la petjada de carboni i fer front al miler de vehicles privats, sobretot models 4x4, que accedeixen diàriament al Parc natural durant l’estiu, perjudicant la flora i la fauna local.

Parlen al vídeo:

JULI FERNÁNDEZ, CONSELLER DE TERRITORI

ANTONIO LÓPEZ, INVESTIGADOR DEL CVC I PROFESSOR DE L’ESCOLA D’ENGINYERIA DE LA UAB.