EN MARXA ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS D’INFERMERIA AL PIRINEU

Els primers set estudiants de quart curs del Grau en Infermeria de la Universitat de Lleida ja han començat la seva formació a l’Alt Pirineu i Aran. Després de l’acte de benvinguda que van rebre a mitjans de mes, els alumnes ja han entrat en matèria. Aquest és el primer cop que estudiants universitaris realitzaran un curs acadèmic sencer d’Infermeria a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran. De moment, la valoració que en fan és positiva.

A banda dels alumnes, la creació d’aquesta oferta formativa al Pirineu també ha estat ben rebuda pels professionals sanitaris del territori, ja que alguns s’han convertit en formadors i ara són professors associats de la UdL.

L’alumnat cursarà tot el quart curs, tant la teoria com les pràctiques clíniques, al Pirineu. S’impartirà un primer semestre a Tremp, on cursaran una assignatura optativa i les pràctiques clíniques. El segon semestre el dedicaran a una segona optativa i a les pràctiques clíniques en els diferents centres assistencials de la regió sanitària. A més, durant tot el curs hauran de desenvolupar el Treball de Final de Grau (TFG). Pel que fa a les pràctiques clíniques, els alumnes passaran per diferents serveis assistencials com els CAP, unitats quirúrgiques, unitats d’urgències i emergències, unitats de salut mental, serveis especials i centres residencials de gent gran. 

Parlen al vídeo:

LI-NING FRANCÈS, ESTUDIANT D’INFERMERIA DE LA UDL

MONTSE CANELLES, INFERMERA HOSPITAL DEL PALLARS I PROFESSORA UDL