JUSSÀ: FES EL PAS! ÉS L’ESLÒGAN DE LA NOVA MARCA DEL PALLARS JUSSÀ

L'àrea de turisme del Consell Comarcal del Pallars Jussà presenta una nova marca turística amb un logotip modern i dinàmic, i un nou eslògan: "Jussà: Fes el pas!". L'objectiu és fer més coneguda i desitjada la comarca com a destinació turística.

L'àrea de turisme del Consell Comarcal del Pallars Jussà presenta una nova marca amb un logotip modern i dinàmic, i un nou eslògan: "Jussà: Fes el pas!". L'objectiu és fer més coneguda i desitjada la comarca com a destinació turística.

Aquest nou enfoc de la marca busca reforçar la identitat pròpia i única del Pallars Jussà, així com distingir-la d'altres comarques turístiques veïnes, atreure més visitants i promoure la col·laboració entre els agents turístics locals.

La reconstrucció de la marca s'alinea amb els valors i propòsits del territori amb l'objectiu de millorar el seu posicionament i visibilitat. Per aquest motiu s'ha modernitzat la imatge i s'han modificat totalment els elements que identifiquen la marca turística del Pallars Jussà. La nova identitat visual es basa en els colors de la natura de la comarca, la paleta de colors tradicional s'actualitza amb tons terracota i blau fosc, que evoquen la natura, la llum i la nit de la comarca.