LA SINDICATURA DE COMPTES DETECTA IRREGULARITAT EN DESPESES DEL CCAU

Dos contractes no formalitzats per valor de 390.000 euros i contractes menors per serveis que no consten, són algunes de les irregularitats en les despeses del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, que la Sindicatura de Comptes, ha detallat en un informe, relatiu a l’any 2019.

La Sindicatura de Comptes ha emès un informe, relatiu a l’any 2019, on constata irregularitat en despeses del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. El document detalla que no es van formalitzar dos contractes que ascendien a 390.000 euros. Aquests corresponien, per una banda, a la gestió dels serveis de cuina i monitoratge del menjador escolar, a l’empresa pública Iniciatives Alt Urgell, per valor de més de 222.000 euros. D’altra banda, també hi ha la gestió de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Montferrer, per uns 167.000 euros.
En l’informe de la Sindicatura també s’apunta que el Consell Comarcal hauria contractat diversos serveis mitjançant contractes menors, que no apareixen en el llistat. A més, constata que d’altres es van fraccionar indegudament, fet que incompleix la Llei de contractes del sector públic. Es tractaria de serveis de manteniment, electricitat, compra de material, formació o redacció de memòries.
El document també assenyala que l’ens és propietari del Centre d’Atenció Primària d’Oliana, actualment utilitzat pel Servei Català de Salut, sense que consti cap contraprestació econòmica ni contracte de cessió d’ús. També constata que els béns dels Consell Comarcal no s’han actualitzat des de 2009.