L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL DEBAT LA PROBLEMÀTICA DE LES OCUPACIONS

L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha arribat a diferents acords per condemnar les ocupacions del centre històric, tot i que l’equip de govern reitera que les eines del consistori per fer-hi front són escasses.

L’ajuntament de la Seu d’Urgell arriba a alguns acords per tractar la problemàtica de l’ocupació al centre històric, especialment al Carrer Canonges. La moció, presentada per Compromís X la Seu, ha aprovat condemnar les ocupacions, dirigir les famílies vulnerables a serveis socials i demanar al Departament corresponent de la Generalitat, més recursos econòmics.

El punt rebutjat per l’equip de govern i la CUP ha estat prendre mesures per evitar noves ocupacions i forçar els actuals ocupes a marxar, ja que han explicat que aquesta proposta és il·legal. Des de la CUP han demanat mesures urgents i una estratègia a llarg termini.

L’equip de govern ha recordat que una vegada consolidada l’ocupació, és dir 48 hores després de l’entrada a l’habitatge, les eines del consistori per fer-hi front són molt poques.

Des de l’ajuntament remarquen l’increment del parc d’habitatge públic en aquesta última legislatura.

Més d’una quarantena de veïns i veïnes del centre històric han volgut fer arribar la seva indignació al consistori i manifesten que es senten com a sometents per evitar noves ocupacions.

Parlen al vídeo:

JOAN BARRERA, COMPROMÍS X LA SEU

BERNAT LAVAQUIOL, CUP

JORDI FÀBREGA, VICEALCALDE LA SEU D’URGELL

FRANCESC VIAPLANA, ALCALDE LA SEU D’URGELL