SORT CONVOCA SUBVENCIONS PER AJUDAR LES ENTITATS SOCIALS I CULTURALS DEL MUNICIPI

L’Ajuntament de Sort ha aprovat la convocatòria d’una línia de subvencions destinades a les entitats socials i culturals del municipi. L’objectiu és ajudar-les a finançar despeses derivades de l’execució de projectes i actuacions d’interès públic o social que tinguin com a objectiu el suport i el complement de l’activitat cultural del municipi.

Les subvencions s’atorguen en règim de concurrència competitiva i tenen la finalitat de donar suport a la dinamització de l'activitat social i cultural del municipi, així com afavorir l'assistència i cooperació entre entitats i el sector públic. Poden optar a aquesta línia d’ajuts les entitats i associacions socials i culturals del municipi (o excepcionalment aquelles de fora del municipi) que proposin projectes que donin suport i col·laborin en el reconeixement de la cultura popular i tradicional del municipi de Sort o la comarca del Pallars Sobirà; que vetllin per la conservació i difusió de tot el patrimoni cultural local tant material com immaterial; que fomentin l'associacionisme, la participació i la inclusió social en l'activitat sociocultural del municipi; que donin suport a l'activitat literària i a la promoció de la lectura en pallarès; o que complementin aspectes de l'oferta cultural generada per les administracions, entre altres.

La sol·licitud es pot presentar fins el 13 d’octubre inclòs de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament de Sort o bé via e-tram, mitjançant una instància genèrica.