UNIÓ DE PAGESOS RECLAMA UNA LEGISLATURA QUE PROTEGEIXI LA PAGESIA

Unió de Pagesos ha fet arribar les reivindicacions del sector als partits polítics que concorren a les eleccions del 12 de maig. Entre les peticions hi ha la millora de preus, una nova Llei de muntanya o la gestió de la fauna cinegètica.

Unió de Pagesos reclama que en la següent legislatura es treballi per protegir la pagesia al mercat. Demanen disposar d’un banc de dades, on s’incloguin tots els sectors i la integració ramadera, per fer complir la Llei de la cadena alimentària. També una nova Llei de muntanya, que estableixi els municipis afectats per zones amb limitacions naturals. 

Les reivindicacions també inclouen el desplegament de l’estratègia de relleu generacional i la creació d’una llei de gestió sostenible de la fauna cinegètica. 

 El sindicat ha fet arribar les demandes als partits polítics, que concorren a les eleccions d’aquest diumenge, 12 de maig.

Parlen al vídeo:

LAIA ANGRILL, COMISSIÓ PERMANENT COMARCAL DE L’ALT URGELL  I DE JOVES D’UNIÓ DE PAGESOS

JOAN GUITART, RESPONSABLE D’ORGANITZACIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS