LA POBLA DE SEGUR NEGOCIA AMB LA SAREB PER LLOGAR ELS 81 HABITATGES QUE TÉ AL MUNICIPI

L’Ajuntament de la Pobla de Segur està negociant amb la Sareb per tal que posi a disposició els 81 habitatges que té en propietat al municipi. El consistori està intentant establir un conveni amb l’entitat que va absorbir els habitatges dels bancs amb problemes econòmics en la darrera crisi financera per tal que se’n puguin beneficiar principalment joves i gent gran.

L’Ajuntament de la Pobla de Segur està negociant amb la Sareb per tal que posi a disposició els 81 habitatges que té en propietat al municipi. El consistori està intentant establir un conveni amb l’entitat que va absorbir els habitatges dels bancs amb problemes econòmics en la darrera crisi financera per tal que se’n puguin beneficiar principalment joves i gent gran.

L’Ajuntament de la Pobla remarca que empresaris del municipi i estudiants del Centre d’Esports de Muntanya, els comenten que no troben pisos de lloguer a la zona, de manera que si el conveni inclogués diferents col·lectius, aquesta demanda quedaria coberta.
També falta veure l’estat dels pisos i com es poden arreglar.

Si el conveni s’acaba signant perquè s’arriba a un acord, SAREB faria un lloguer de 4 anys i l’Ajuntament acabaria de decidir si ho gestiona directament o bé externalitza el servei.
En relació al Centre d’Esports de Muntanya, Baró ha apuntat que una opció seria fer un conveni amb el mateix centre educatiu perquè ell mateix pogués gestionar una borsa d’aquests habitatges per donar sortida a les necessitats dels seus alumnes. El centre pot arribar a acollir a un miler d’alumnes per curs.

Parlen al vídeo: MARC BARÓ, ALCALDE DE LA POBLA DE SEGUR