LES REFORMES I LA MILLORA ENERGÈTICA DE LA BIBLIOTECA DE TREMP S’EXECUTARAN AQUEST 2023

La Biblioteca Pública Maria Barbal ha rebut una subvenció de poc més de 300.000 euros per a la reforma i millora de l’edifici. La idea és arreglar la teulada i millorar l’accessibilitat i l’eficiència energètica.

La Biblioteca Pública Maria Barbal ha rebut una subvenció de poc més de 300.000 euros per a la reforma i millora de l’edifici. La idea és arreglar la teulada i millorar l’accessibilitat i l’eficiència energètica.

Aquesta ajuda s'emmarca en la convocatòria de subvencions per a obres de construcció o de reforma de biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya, que convoca el Departament de Cultura de la Generalitat.

Algunes de les actuacions previstes són impermeabilitzar la coberta per evitar les filtracions d’aigua a l’interior de l’edifici, millorar de l’aïllament tèrmic, substituir l’enllumenat per sistemes LED i redistribuir sales per millorar-ne la funcionalitat.

La idea és poder tenir enllestides les obres entre finals de 2023 i principis del 2024.

Parlen al vídeo: MARIA PILAR CASES, ALCALDESSA DE TREMP