UN ESTUDI EXPLICA LA HISTÒRIA DESCONEGUDA DE LA BIBLIOTECA DE SANT AGUSTÍ

Un estudi sobre la Biblioteca de Sant Agustí aporta nova informació sobre la vida dels frares agustins, a la Seu d’Urgell, i la ubicació de les diferents parts de l’església, on actualment hi trobem l'equipament municipal.

Un estudi sobre la Biblioteca de Sant Agustí, a la Seu d’Urgell, descobreix la història, que amaga aquest espai. Els seus inicis comencen amb l’arribada dels frares agustins, que al segle XVI construeixen l’església. El 1936 cau en desús i passa a ser propietat de l’ajuntament, però va arribar la Guerra Civil.  

L’equipament municipal es situa sobre l’altar de l’edifici religiós. Amb la investigació s’han pogut definir incògnites com les capelles, els llocs d’enterrament o la vida quotidiana dels frares.

La descoberta de la història de la Biblioteca de Sant Agustí continua aquest dissabte, a les 12h del migdia, amb una visita guiada.

Parlen al vídeo: LLUÍS OBIOLS, HISTORIADOR I ARXIVER