APROVAT EL CONVENI ENTRE AJUNTAMENT DE TREMP I CONSELL COMARCAL PER LA GESTIÓ DE L’ARXIU

En el ple de l’Ajuntament de Tremp celebrat aquesta setmana, s’ha tornat a portar el punt sobre el conveni de gestió de l’arxiu comarcal del Pallars Jussà 2021/2022. Un punt que a l’anterior ple no es va poder aprovar i que aquesta vegada sí que ho ha fet amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra de Compromís per Tremp. L’equip de govern defensa que el conveni és provisional a l’espera que a finals d’any es pugui fer un nou conveni definitiu amb el departament de cultura i que l’ens local no perd competències ni li suposa una aportació monetària més elevada. Aquest nou conveni es fa després que la treballadora de l’Ajuntament en comissió de serveis a l’Arxiu comarcal s’hagi reincorporat al seu lloc de treball al consistori.

Per la seva banda, Compromís per Tremp afirma que amb aquest conveni l’Ajuntament delega una competència al consell comarcal i li costa molts més diners.

Al ple, Compromís ha proposat, arran d’una cessió d'ús temporal i gratuït d'un habitatge de l’Ajuntament per emergència social al consell comarcal del Pallars Jussà, que es creï un fons d’habitatges per casos d’emergència habitacional.

L’equip de govern ha recollit la proposta i considera que es pot estudiar dins de les capacitats que té per cedir un o dos habitatge per a aquest ús. Ja que ha destacat que actualment, l’Ajuntament ja té molts dels seus pisos cedits a òrgans com l’hospital, l’escola de música i el geoparc per incentivar que vinguin metges, professors i estudiosos de les ciències de la terra a la zona a través de facilitar habitatge.

Parlen al vídeo: 
MARIA PILAR CASES, ALCALDESSA DE TREMP
SÍLVIA ROMERO, PORTAVEU DE COMPROMÍS PER TREMP