JA ES PODEN SOL·LICITAR AJUTS PER REFORMAR RESIDENCIES BUIDES

Fins el 2 de desembre propietaris o masovers d’habitatges buits poden demanar un ajut per rehabilitar les edificacions. La subvenció té per objectiu fomentar el repoblament en municipis petits.

Oberta la convocatòria d’ajuts per rehabilitar edificacions residencials buides, que estiguin ubicades en entorns rurals i de muntanya. Les subvencions poden ser demanades per propietaris o masovers, segons qui assumeixi la reforma del domicili. Aquest haurà d’estar situat en municipis de menys de 3.500 habitants, en el cas de les comarques de l’Alt Pirineu, el Berguedà, la Garrotxà, el Ripollès, el Solsonès i la Vall d’Aran. 

Les actuacions subvencionables són la rehabilitació d’edificacions buides, tant de titularitat pública com privada, per convertir-les en l’habitatge principal; els honoraris de redacció de projectes tècnics, bàsics o d’execució; reformes de millora d’eficiència energètica de l’edificació; la reparació de deficiències en l’estat de conservació de l’edifici i obres necessàries per assolir els requisits mínims d’habitabilitat. 

Les reformes es subvencionaran fins a un 90% del cost, en el cas d’edificacions de titularitat pública, amb un màxim de 60.000 euros per habitatge. Pel que fa a les actuacions de privats, es cobrirà fins a un 60% del cost total, amb un màxim de 40.000 euros. 

Aquesta línia d’ajuts, de la Generalitat de Catalunya, que volen fomentar el repoblament en municipis petits, es pot sol·licitar a través d’internet fins el 2 de desembre.