TREMP APROVA 2 MODIFICACIONS DE PRESSUPOST QUE L’AUGMENTEN EN 250.000€

En el darrer ple de l’Ajuntament de Tremp es va aprovar dos modificacions de pressupost, concretament la número 11 i 12, que sumen un total de poc mes de 250.000 euros, extrets del romanent de tresoreria, i que contemplen diferents actuacions de manteniment i millora d’equipaments i infraestructures tant a Tremp com als nuclis agregats.

En el darrer ple de l’Ajuntament de Tremp es va aprovar dos modificacions de pressupost, concretament les número 11 i 12, que sumen un total de poc mes de 250.000 euros, extrets del romanent de tresoreria, i que contemplen diferents actuacions de manteniment i millora d’equipaments i infraestructures tant a Tremp com als nuclis agregats.

Concretament es preveu destinar uns 50.000 euros del romanent a la compra del material necessari de l’escola de música. Actualment s’està treballant en la finalització dels treballs de les instal·lacions de subministraments i aquesta altra partida es dedicaria a mobiliari i informàtica. La idea és poder començar el segon trimestre al nou espai.

Al ple també es va aprovar el Tercer Pla de Polítiques de Dones i la implementació d’una taxa reguladora dels drets d’exàmens de cara a futures convocatòries de places de personal.

Parlen al vídeo: MARIA PILAR CASES, ALCALDESSA DE TREMP